روش های پرداخت

جهت خرید و تسویه حساب می توانید از طریق درگاه بانک ملت در قسمت تسویه حساب اقدام نمایید.